Produkcja filmowa i wynajem sprzętu. Blackmagic 4k. Warszawa.